Translate

sábado, 28 de abril de 2012

25. Marina Cocós

“Os Nossos Antergos, 1”
Técnica Mista
200x73 cm

Maestra pedagoga terapeuta.
Exposicións
Individuais
Realizou exposicións no Centro Social de Beade,Vigo, Hotel Samil, Vigo e no IES "Sánchez Cantón" de Pontevedra.
Colectivas
2008- "Sinestesia", Lar Galego de Sevilla.
2008- "Caramiñeira" Casa Mariñeira da Pobra do Caramiñal (A Coruña).
Comentarios sobre o/a artista
Pinta ó óleo e na acutalidade desenrola un estudio sobre "Mulleres influentes na Historia e na Mitoloxía como tema recorrente na Pintura'.
Fixo un estudio sobre a "Soedade como Bandeira de Liberdade no lenzo" e prepara outro estudio artístico sobre as muleres marxinadas segús as lendas, magas e bruxas. É especialista en impresionismo.
Algunhas das suas obras donáronse a entidades privadas e oficiais. Tén un taller-estudio permanente de carácter multidisciplinar en Soutoxusto (Redondela).
Traballa con grupos interculturais, en programas de inserción social e en talleres de creatividade con carácter social.
Impartiu a conferencia 'El Arte como Terapia' en Guadalajara (México) e foi a Estrasburgo coa lección "O Camiño de Santiago".

Sem comentários:

Enviar um comentário

A minha Lista de blogues